Puber cursus

De puber cursus is bedoeld voor honden vanaf ongeveer 18 weken en sluit aan op de puppy cursus.

Ook in de puber cursus is een theorieles opgenomen waar je uitleg krijgt wat er allemaal gebeurt in deze turbulente ontwikkelingsfase.

 

De lessen zijn er nog steeds op gericht om de band met jouw hond verder uit te bouwen. Maar waar het bij de pup speels aan toe ging zullen we bij de puber meer structuur aanbieden, blijven we vanuit rust werken en nieuw gedrag aanleren.

 

In het lespakket zit ook 1 praktijkles. Immers het is fijn als jouw puber alles op het trainingsveld goed doet, maar het is de praktijk die voor de puber hond vaak erg lastig is.

 

Onderdelen van de puber cursus

- contact maken met de eigenaar met omgevingsprikkels

- lopen aan een ontspannen lijn met omgevingsprikkels

- hier komen met omgevingsprikkels

- balans oefeningen

- rust

- blijven op de plaats

- spelen met eigenaar

- hersenwerkjes

- op stap met je hond

 

Kijk voor startdata op Agenda geplande cursussen

Samengevat : puber cursus

 

Voor pubers vanaf 24 weken tot 18 maanden

8 lessen van 45 minuten

1 theorieles van 120 minuten

Prijs € 120,-

Aanmelden kan via het inschrijfformulier Inschrijven

Kijk voor cursusdata Agenda geplande cursussen